Welkom op de home-page van Gordon Gelderland

Bureau Levenswerken organiseert in heel Gelderland Gordon-trainingen, ouderavonden en workshops voor ouders, kinderopvang en scholen.

Thomas Gordon (1918-2002)

Gordon was een Amerikaanse kinderpsycholoog, die in zijn werk werd geconfronteerd met stoornissen in de ouder-kind relatie en tiener-rebellie. Hij zocht naar de kern van deze problemen. Lees meer

Gordon-training voor ouders ‘Liefdevol omgaan met kinderen’

Je hebt een leuk gezin met kinderen. Hoewel? Je zoon luistert niet naar je, je dochter kan vreselijk zeuren en piept om alles, en je hebt vaak onenigheid met je partner over de opvoeding van de kinderen.

Jullie zijn allemaal dol op elkaar, maar toch kunnen die kleine irritaties de sfeer in huis flink verpesten. Hoe zou het zijn als je je zoon wél zou kunnen bereiken, je dochter niet meer zeurde en je met je partner kon overleggen zonder ruzie te krijgen?

Met de Gordonmethode is dat mogelijk! Hoe? Lees meer

Ouderavonden voor scholen en kinderopvang

Bureau Levenswerken verzorgt ouderavonden over de Gordon-methode en andere thema’s. Lees meer

Gordon-training in de kinderopvang

Een goed pedagogisch klimaat!

In de kinderopvang communiceer je de hele dag. Met ouders, collega’s, maar het meest en vooral: met de kinderen uit je groep.

Je praat met de kinderen, troost ze, lost ruzies op. Een goede communicatie is de basis voor een goed pedagogisch klimaat. In de praktijk van alledag is het wel eens lastig: wat doe je met twee kinderen die steeds opnieuw vechten om een auto; hoe ga je om met een kind dat maar niet kan wennen; wat doe je met een kind dat weigert zijn melk op te drinken? En hoe reageer je als een kind op de bso een grote mond tegen je heeft of geen aansluiting kan vinden bij de andere kinderen? Lees meer

‘De beloning van deze opvoedingsmethode is, dat er tussen opvoeders en kinderen een relatie is gegroeid die gebaseerd is op wederzijds respect en liefde zodat alle leden van het gezin of de groep volledig kunnen openbloeien’