Huilen, boos zijn, ruzie: omgaan met emoties bij kinderen

Achter dit gedrag van huilen, boos zijn en ruzie maken, zitten vaak (emotionele) behoeftes van het kind. Maar hoe komt u deze te weet en wat doet dit gedrag en deze emotie met u zelf?

 

Huilen, boos zijn, ruzie (HBR) is ontwikkeld door drs. Hanneke van Hasselt-Mooy, psycholoog. Haar inspiratiebronnen hierbij zijn o.a. de inzichten van Aletha Solter en van Thomas Gordon.

De uitgangspunten van HBR zijn:
 • Emoties mogen er zijn en ontladen worden – in plaats van af gereageerd op een ander of zichzelf of d.m.v. destructief gedrag.
 • Opkomen voor jezelf én rekening houden met de ander: ik én de ander!
 • Aandacht voor aanleg en ontwikkelingsfase van het kind
Mogelijke effecten:

Wanneer HBR als basis wordt gebruikt in het omgaan met de emotie van het kind, kunnen de mogelijke effecten op korte en lange termijn voor het kind zijn:

 • toenemen van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen
 • groeien van een positief zelfbeeld
 • verminderen van spanning
 • verminderen van slaapproblemen
 • voorkomen/ verminderen van agressief gedrag
Voor u als opvoeder kunnen de mogelijke effecten zijn:
 • inzicht in het effect van de emoties van uw kind op uw eigen emoties en vice versa
 • het beter kunnen aanvaarden en uiten van uw eigen emoties
 • een ‘beter’ of bevredigender contact met uw kind

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Kosten

De kosten zijn € 120 voor één ouder en € 180 per ouderpaar (dit is inclusief het trainingsmateriaal, waaronder het boek ‘Huilen, Boos zijn, Ruzie’ van Hanneke van Hasselt-Mooy)

Bij een minimum aantal van 6 deelnemers zal deze training starten. Als u zelf een groep van 6 mensen bij elkaar kunt brengen, kan Praktijk Levenswerken de training ook bij uw thuis of elders geven.

Wilt u zich opgeven, heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u telefonisch of via deze website contact opnemen.

Zie voor meer informatie het artikel Huilen, boos zijn, ruzie dat Paula God en Marcella Nebbeling hebben geschreven voor het vakblad ‘Vroeg’ in december 2013.

Vakblad Vroeg bedient een gemêleerde beroepsgroep, gericht op het signaleren en behandelen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Veel kinderen kampen met een ontwikkelingsstoornis of met een visuele, auditieve of motorische… Lees meer

 

Terug