Kosten kindertherapie
Informatief/ oriënterend gesprek van 30 min. gratis
Intake en sessie met het kind € 82,60 per uur
Oudergesprek en ouderbegeleiding € 82,60 per 1,5 uur
Gesprek met derden, schoolbezoek € 40,- per uur
Begeleiding vanuit PGB (Persoons Gebonden Budget) € 82,60 per uur
Vergoedingen

Therapie voor kinderen en/of ouderbegeleiding bij Praktijk Levenswerken kan vergoedt worden door de gemeente als er een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten. Deze kan verkregen worden door een indicatie van het Team voor Elkaar (dit betreft de gemeente Brummen. Voor andere gemeentes vraag meer info bij het CJG) of een verwijzing van de eigen huisarts.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het zelf te betalen. Dan is er ook geen verwijzing nodig van de huisarts of het CJG.

2. beroepsvereniging

Marcella Nebbeling is lid van de beroepsverzekering VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en Praktijk Levenswerken is aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De VIT is een erkende beroepsvereniging.

Bureau Levenswerken is geregistreerd bij de Vereniging van Integraal-Therapeuten (VIT) onder nummer 290.08.A.
AGB-code : 90037318
Praktijk AGB-code : 90(0)15944

Kijk voor meer informatie over de VIT op de website van de vereniging: www.vit-therapeuten.nl.

Terug