VOOR OUDERS ÉN KINDEROPVANG

Luisteren naar kinderen
De nieuwe methode voor overleg in het gezin.
Dr. Thomas Gordon

In ons gezin gaat alles prima! (maar soms) Saskia Henderson isbn 9789021554099

Kijk, luister en begrijp Jantine Peters isbn 9789088501333

Huilen, boos zijn, ruzie
Omgaan met emoties bij kinderen van 0 – 8 jaar.
Hanneke van Hasselt-Mooy, isbn 90 6665 378 7

Baby’s weten wat ze willen
Vertrouw op de signalen van je kind.
Aletha Solter, isbn (nieuwe druk 2009)

De taal van huilen
Positief omgaan met huilen en boosheid van baby’s en kinderen tot 8 jaar.
Aletha Solter, isbn 90 6020 786 6

Het ongedwongen kind
Ruimte geven en grenzen stellen aan kinderen van 2 tot 8 jaar.
Aletha Solter, isbn 90 6020 801 3

SPECIAAL VOOR DE KINDEROPVANG

Werken met baby’s in een groep
Sylvia Nossent en Orpha Vanderhaegen, isbn 90 8560 001 4

In balans
Opvoeden in de kinderopvang volgens de Gordon-methode
Saskia Henderson, isbn 97 8908 8500381

Koester het kind in jezelf: werken met kinderen volgens Alice Miller en Eric Berne
Theo v.d. Heijden en Hans Rutgers (speciaal geschreven voor leidsters van de kinderopvang), isbn 90 6665 143 1

Kijken, kijken, kijken
Over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge kinderen
Elly Singer en Dorian de Haan, isbn 90 6665 709