Huilen, boos zijn, ruzie: omgaan met emoties bij kinderen

Achter dit gedrag van huilen, boos zijn en ruzie maken, zitten vaak (emotionele) behoeftes van het kind. Maar hoe komt u deze te weet en wat doet dit gedrag en deze emotie met u zelf?

Huilen, boos zijn, ruzie (HBR) is ontwikkeld door drs. Hanneke van Hasselt-Mooy, psycholoog. Haar inspiratiebronnen hierbij zijn o.a. de inzichten van Aletha Solter en van Thomas Gordon.

De uitgangspunten van HBR zijn:
 • Emoties mogen er zijn en ontladen worden – in plaats van af gereageerd op een ander of zichzelf of d.m.v. destructief gedrag.
 • Opkomen voor jezelf én rekening houden met de ander: ik én de ander!
 • Aandacht voor aanleg en ontwikkelingsfase van het kind
Mogelijke effecten:

Wanneer HBR als basis wordt gebruikt in het omgaan met de emotie van het kind, kunnen de mogelijke effecten op korte en lange termijn voor het kind zijn:

 • toenemen van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen
 • groeien van een positief zelfbeeld
 • verminderen van spanning
 • verminderen van slaapproblemen
 • voorkomen/ verminderen van agressief gedrag
Voor u als opvoeder kunnen de mogelijke effecten zijn:
 • inzicht in het effect van de emoties van uw kind op uw eigen emoties en vice versa
 • het beter kunnen aanvaarden en uiten van uw eigen emoties
 • een ‘beter’ of bevredigender contact met uw kind

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Kosten

De kosten zijn € 140 voor één ouder en € 200 per ouderpaar (dit is inclusief het trainingsmateriaal, waaronder het boek ‘Huilen, Boos zijn, Ruzie’ van Hanneke van Hasselt-Mooy)

Bij een minimum aantal van 6 deelnemers zal deze training starten. Als u zelf een groep van 6 mensen bij elkaar kunt brengen, kan Praktijk Levenswerken de training ook bij uw thuis of elders geven.

Wilt u zich opgeven, heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u telefonisch of via deze website contact opnemen.

Terug