KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)

De KIES-coaching is een preventief- en hulpverleningsprogramma voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Door de Universiteit van Utrecht is, onder andere door Ed Spruijt, een onderzoek gedaan naar de resultaten van de training. Hieruit bleek dat KIES zowel op het welbevinden van de ouders als dat van de kinderen positief effect heeft.

De volgende punten komen in het programma aan de orde:

  • Kinderen leren dat ze niet hoeven en kunnen kiezen tussen papa en mama en waarom niet.
  • Kinderen leren dat hun gevoelens nooit raar of gek zijn en dat ze niet alleen hiermee hoeven te zitten.
  • Kinderen gaan begrijpen dat de scheiding en eventueel de ruzies nooit hun schuld zijn.
  • Kinderen leren te praten over hun gedachten en gevoelens met hun ouders en andere voor hen belangrijke personen.
  • Kinderen leren oplossingen te zoeken voor zaken waar ze wél invloed op kunnen hebben.

Ouders leren door deelname van hun kind aan KIES, welke gevolgen de scheiding op hun kind kan hebben. En ouders voelen zich gesteund en ontlast als hun kind KIES volgt.

Praktijk Levenswerken maakt tijdens individuele sessies in de praktijk gebruik van het KIES-programma.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Bureau Levenswerken en/of kijken op www.kiesvoorhetkind.nl.

Terug