Nieuws (artikelen, boeken, leuke weetjes)

Resivan5 l

Het gezinsspel ‘De Reis van 5’ leert jonge kinderen met eetproblemen een gevarieerder eetpatroon te ontwikkelen. Het gaat om selectieve eters die onder behandeling staan van een professional. Het gezinsspel is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu erkend als goed onderbouwde interventie.

De Reis van 5 is door het RIVM en opgenomen in de interventiedatabank ‘Gezond & Actief leven’. De interventiebank is vanuit de overheid hét keurmerk voor methodes die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan gezond en actief leven

De Reis van 5

De Reis van 5 is een gezinsspel voor thuis waarbij kinderen (4 t/m 10 jaar) met eetproblemen onder behandeling van een professional spelenderwijs een gevarieerder eetpatroon (her)ontwikkelen. Het hele gezin kruipt in de huid van een piraat en voltooit samen voeding gerelateerde opdrachten. Het spel wordt gedurende 15 weken gespeeld, minstens drie keer per week. Zowel alle maaltijden van de dag als voedingsgroepen uit ‘De Schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum zijn vertegenwoordigd in de opdrachten.

 Door regelmatig te spelen kunnen bestaande gewoontes in het eetpatroon worden doorbroken. De Reis van 5 biedt professionals een praktische aanvulling op, en doorvertaling van, de huidige behandelmethode van een kind met eetproblemen. Met het gezinsspel reikt een professional ouders extra handvatten aan om thuis spelenderwijs aan de slag te gaan met de eetproblemen van hun kind.
Beoordeling

De beoordelingscommissie vindt het een mooi doordacht spel met mooie materialen. Door de intensievere begeleiding is er meer kans op een goede uitvoering. Daarnaast is er een app ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de voortgang van het spel door de deelnemers.

Onderzoek

Uit vijf procesevaluaties (2014-2016) bleek dat zowel gezinnen als professionals het spel leuk vinden, het zouden aanbevelen aan andere gezinnen en het willen blijven gebruiken. Gezinnen ervaren de spelmechanismen van het actief aangaan van eetervaringen, aanmoedigen, belonen van positief gedrag en actieve betrokkenheid van het hele gezin als positief en kansrijk. Professionals zien het spel als waardevolle, praktische aanvulling op primaire behandelmethoden. Er is nog te weinig effectonderzoek gedaan voor betrouwbare uitspraken over de invloed van het spel op eigen-effectiviteit en vaardigheden en vervolgens stressreductie, voedingsassociatie en eetpatroon. Verdere implementatie en evaluatie van De Reis van 5 zullen dit faciliteren.

Aanschafopties

De kosten van het spel  bedragen € 49,95. Voor de aanschaf van meerdere exemplaren kan een offerte worden aangevraagd. Alle informatie staat op de website van De Reis van 5.

Bij Praktijk Levenswerken bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding dit spel thuis te spelen.

Baby’s, huilen en troosten: de kracht van acceptatie
“Jongens in hun kracht”

Deze 2-daagse training heb ik  gevolgd bij trainingscentum Martini Art Dojo in Deventer.

Jongens in hun kracht

Er zijn verschillende oorzaken waardoor jongens hun eigen basiskracht kwijtraken.
Het gevolg daarvan is frustratie, ontsporing en met name verharding.
Bewegingsoefeningen zijn voor deze jongens een (hulp)middel om hun eigen kracht te herontdekken. Bij deze oefeningen ligt de nadruk op: jezelf kunnen aarden, buikcontact maken en zacht worden van binnen.

‘Het was een hele mooie training met heel veel oefeningen en zelf ervaren. Gegeven door Gerbrand en daarbij zijn vrouw en dochter als zeer warme en deskundige ‘assistenten’. Een fijn, professioneel en compleet team! De oefeningen zijn zeer bruikbaar, ook in individuele sessies en ik denk dat veel mensen hier hun voordeel mee kunnen doen. Het stappenplan van ‘sterk staan’ is hierbij de basis om in je eigen kracht te blijven staan.’

Kalender nuttig hulpmiddel bij structureren omgangsregeling of co-ouderschap
Kalender nuttig hulpmiddel bij structureren omgangsregeling of co-ouderschap

01-12-2014

Jaarlijks gaan zo’n 70.000 stellen met minderjarige kinderen uit elkaar. Een speciale papa-mama-kalender helpt bij het schematisch structureren van de omgangsregeling of het co-ouderschap. Ook is de kalender nuttig om op een neutrale wijze informatie uit te wisselen over de kinderen.

In circa 20 procent van de gevallen verloopt de echtscheiding in meer of mindere mate problematisch. Een deel van de ouders en de kinderen die te maken hebben met een moeizaam verlopende scheiding komt terecht in het hulpverleningscircuit zoals bij de Centra voor Jeugd en Gezin, Algemeen Maatschappelijk Werk en bij Humanitas voor een Begeleide Omgangsregeling (BOR).

Papa-mama-kalender
Marga Steenmeijer van Bureau Echtscheiding Assen heeft op basis van 15 jaar ervaring met scheidende ouders de papa-mama-kalender ontwikkeld. De kalender is speciaal bedoeld voor het schematisch structureren van de omgangsregeling of het co-ouderschap en het op een neutrale wijze uitwisselen van informatie over de kinderen.

De kalender biedt de mogelijkheid om een hulpverlener (tijdelijk) de afspraken over de omgang met de kinderen en de schriftelijke communicatie tussen de ouders en de kinderen te monitoren. Hierdoor zou de papa-mama-kalender bijvoorbeeld een goede tool zijn na een Begeleide Omgangsregeling of voor een gestructureerde dagindeling.

Met het toenemende aantal echtscheidingen neemt ook het aantal samengestelde gezinnen toe. De papa-mama-kalender is ook een prima tool voor het schematisch inzichtelijk maken van alle afspraken binnen samengestelde gezinnen.

Voordelen op een rij
Samengevat luiden de voordelen van de papa-mama-kalender tijdens of na de hulpverleningsperiode als volgt:
• Gemaakte afspraken over omgang met de kinderen staan overzichtelijk in de week- of maand kalender.
• Schriftelijke communicatie over de kinderen verloopt via het neutrale logboek van de kalender (dus geen whatsapp, smsjes of mails).
• Mogelijkheid tot monitoren door de hulpverlening met betrekking tot het nakomen van afspraken en de communicatie tussen de ouders ( de hulpverlener kan (tijdelijk) als gebruiker van de kalender toegevoegd worden).
• Structureren dagindeling
• Altijd twee weken gratis uitproberen.
• Prijs per jaar € 18,50 (dus € 9,25 per ouder)

Klik hier voor meer informatie over de papa-mama-kalender

Beetje vuil goed voor immuunsysteem van kinderen
Beetje vuil goed voor immuunsysteem van kinderen

30-11-2014

In de hedendaagse maatschappij moet alles super schoon zijn. Maar ‘een beetje vuil’ traint juist het immuunsysteem van een kind en kan het auto-immuunziekten en allergieën op latere leeftijd voorkomen.

“Ook al vinden wij het vies, het kan helemaal geen kwaad als kinderen dingen die op de vloer liggen in hun mond steken”, aldus Bart Lambrecht, longarts en astma-expert aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). “Toen ik nog in Nederland woonde en ik ’s avonds mijn kinderen ging ophalen in de crèche in Rotterdam, moest ik chirurgische overschoenen aan voor ik de crèchevloer mocht betreden – opdat ik geen vuil van buiten naar binnen zou brengen. Dat zijn overdreven maatregelen die een averechts effect hebben. Een kind mag – móet zelfs – tijdens zijn eerste levensjaren worden blootgesteld aan bacteriën.”

Voordelen vuile crèche
Die blootstelling tijdens de kindertijd is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het immuunsysteem en als levenslange bescherming tegen allergieën. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kinderen die hun eerste levensjaar regelmatig doorbrengen in een crèche, veel broers en zussen hebben of opgroeien op een boerderij later minder last van allergieën hebben. “Er bestaat daar een leuke spreuk over: Old MacDonald had a farm, but no asthma”, aldus Lambrecht. Op de website van Eos Wetenschap is de volledige lezing van Lambrecht te zien over nut en noodzaak van bacteriën.

Steriel speelgoed
Een van de adviezen van Kind&Gezin luidt dat het goed is om speelgoed af en toe goed te koken, om de bacteriën erop te doden. Nochtans waarschuwt de wetenschap ervoor dat die hygiëne-obsessie niet goed is voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van een kind. Vanwaar die discrepantie tussen kennis en advies?

Opletten voor oma en opa
Dat een kind in de crèche met bacteriën van andere kinderen te maken krijgt, is meestal niet erg. Infecties trainen zelfs het immuunsysteem. Een besmet kind vormt dan weer wel een gevaar voor zwakkere volwassenen, zoals de grootouders. “Artsen zien de mortaliteitscijfers onder ouderen daardoor stijgen tijdens schoolvakanties.”

De (on)zin van het strafstoeltje

Er woedt weer een hevige discussie over wel of niet het strafstoeltje gebruiken. De reactie vanuit Triple P is dat het geen kwaad kan en de reactie vanuit de hoek van onvoorwaardelijk ouderschap is dat het juist wel schadelijk kan zijn.
Zoals zo vaak buitelen de voor- en tegen standers over elkaar heen. In het openingswoord van het Gordoncongres, ‘Met alle respect?!’, werd dit elkaar veroordelen van ouders ook aangehaald.
Vaak blijkt dat als ouders ECHT met respect met elkaar in gesprek gaan over hun botsende waarden (want dat zijn het, wel of niet straf gebruiken is een waardenverschil), dat ze eigenlijk helemaal niet zo van elkaar verschillende opvattingen hebben.
Iedereen wil zijn kind liefdevol en met empathie leren, om rekening te houden met anderen. Als dat maar het doel blijft van opvoeden en iedereen dat van elkaar gelooft en accepteert, dan kan er een werkelijk gesprek beginnen over hoe een ieder dat doet.
Micha de Winter verwoordde het mooi in zijn stelling “Opvoeding is per definitie strijd” (je moet kinderen nou eenmaal dingen leren/begrenzen), maar het is wel belangrijk dat je dit met respect doet. Met respect voor elkaars mening en oog voor elkaars behoefte met elkaar in gesprek gaan en bij conflicten zoeken naar een oplossing waarbij niemand het gevoel heeft dat hij verliest. Onze (de Gordon-trainers) missie is om ouders te leren zo met hun kinderen om te gaan, maar ook om volwassenen te stimuleren zo met elkaar om te gaan, om een voorbeeld te zijn voor hoe we in een democratische samenleving meningsverschillen uitpraten. Met alle respect!

Voor wie interesse heeft om de discussie te volgen, zie
http://kroost.org/media-wetenschap/triple-p-waar-de-menselijke-maat/#comments
http://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/triple-p-in-het-kort/nieuws/time-out-is-niet-schadelijk-voor-kinderen/

Artikel Huilen, boos zijn, ruzie in vakblad ‘Vroeg’

Dit artikel hebben Paula God en Marcella Nebbeling geschreven in het vakblad ‘Vroeg’, december 2013.

Vakblad Vroeg bedient een gemêleerde beroepsgroep, gericht op het signaleren en behandelen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Veel kinderen kampen met een ontwikkelingsstoornis of met een visuele, auditieve of motorische…

Lees meer

Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick

Video op YouTube over het belang en het effect van contact maken met je kind, erg bijzonder!

People with no kids don’t know

Erg komisch en ontluisterend!