Redenen waarvoor kinderen of jongeren in therapie komen, kunnen zijn:

 • last hebben van de ruzies en/of scheiding van de ouders
 • onverwerkte ervaringen (ziekenhuisopname, ernstige ziekte of overlijden van een dierbare)
 • pesten en gepest worden
 • vrienden maken en/of houden
 • vertonen van druk, impulsief gedrag of agressief gedrag
 • concentratieproblemen
 • faalangst
 • slaap- of eetproblemen
 • bedplassen
 • leren omgaan met een stoornis en de beperkingen daarvan
 • andere redenen of een combinatie van verschillende factoren.

Samen met het kind of de jongere zoek ik naar de meest effectieve vorm van therapie. Spel(en), creativiteit, oplossingsgericht werken, verhalen, een rollenspel of een ‘gewoon’ gesprek, kan daar dan onderdeel van zijn.

Terwijl het ene kind vertelt over waar het last van heeft, laat een ander kind het zien in gedrag en spel. Ik ondersteun het kind in het vinden van passende oplossingen. Doordat deze therapievorm vaak snel en effectief werkt en kinderen en ouders al gauw positieve veranderingen bemerken, komen kinderen graag naar de therapie.

U als ouder of verzorger speelt een essentiële rol bij het veranderingsproces van uw kind.

Voorafgaande aan het eerste gesprek krijgen ouders een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Tijdens de eerste afspraak, het intakegesprek, vertellen de ouders over de situatie van hun kind, waar het kind (en eventueel de ouders) last van heeft, wat er al aan gedaan is en wat ze hun kind en zichzelf toe wensen. Tijdens de oudergesprekken, die om de vijf sessies plaatsvinden, wordt er geëvalueerd en het behandelplan besproken. Wanneer gewenst krijgen ouders tips om het veranderingsproces van hun kind te begeleiden. De therapie wordt in principe met een oudergesprek afgerond.

Vertrouwelijk
De inhoud van de therapie is vertrouwelijk en privé voor het kind. Het kind mag er uiteraard alles over vertellen wat hij of zij wil. De therapeut vertelt alleen die dingen aan de ouders waarvan het kind aangeeft dat ze van belang zijn en verteld mogen worden. Als er zaken spelen waarvan de therapeut het belangrijk vindt dat de ouders ervan weten, zal ze dat altijd na overleg met het kind, aan de ouders voorleggen.

Terug