Kosten kindertherapie
Informatief/ oriënterend gesprek van 30 min. gratis
Intake en sessie met het kind € 80 per uur
Oudergesprek en ouderbegeleiding € 80 per  uur
Gesprek met derden, schoolbezoek € 60,- per uur
Begeleiding vanuit PGB (Persoons Gebonden Budget) € 80 per uur
   
Vergoedingen

Therapie voor kinderen en/of ouderbegeleiding bij Praktijk Levenswerken kan vergoed worden door de gemeente als er een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten. Deze kan verkregen worden door een indicatie van het Team voor Elkaar (dit betreft de gemeente Brummen. Voor andere gemeentes vraag meer info bij het CJG) of een verwijzing van de eigen huisarts.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het zelf te betalen. Dan is er ook geen verwijzing nodig van de huisarts of de gemeente.

2. Beroepsvereniging VIT

Marcella Nebbeling is lid van de beroepsverzekering VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en Praktijk Levenswerken is aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De VIT is een erkende beroepsvereniging.

Bureau Levenswerken is geregistreerd bij de Vereniging van Integraal-Therapeuten (VIT) onder nummer 290.08.A.
AGB-code : 90037318
Praktijk AGB-code : 90015944

Kamer van Koophandel registratienummer: 08189614

Kijk voor meer informatie over de VIT op de website van de vereniging: www.vit-therapeuten.nl.

3. Klachten?

Heeft u onvrede of een klacht? Neem dan contact op
met mijn beroepsvereniging VIT (zie punt 2). Zij laten de klachtenfunctionaris van de VIT vervolgens contact met u opnemen. 

Zie voor meer informatie de klachtenfolder van de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) 

Klachtenfolder S.C.A.G.

Terug