Thomas Gordon ontwikkelde in de 70-er jaren een opvoedingsmethode, gebaseerd op inzichten van C. Rogers en van A.S. Neill Summerhill.

Met zijn opvoedingscursussen ‘Effectief omgaan met kinderen’ slaagde hij erin de oude controverse te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind verlangt. Gordon weet een brug te slaan waarop beide partijen elkaar kunnen ontmoeten, zonder hun gezicht te verliezen. Thomas Gordon benadrukt het grote belang voor ouders om te herkennen wanneer kinderen een probleem hebben. Op dat ogenblik zouden ouders moeten luisteren met warmte en medeleven, dus actief luisteren én de emotie accepteren. Dit maakt het kind sterker om eigen oplossingen voor hun problemen te vinden. Vertrouw er als opvoeder op dat kinderen een innerlijke bron hebben om met hun eigen problemen om te gaan. Opvoeders geven zelf aan wat ze nodig hebben, stellen hun grenzen met behulp van ‘Ik-boodschappen’ in plaats van de ‘taal van de macht’ van autoritaire en toegeeflijke opvoeders te gebruiken.

Gordon’s boeken en cursussen zijn bestemd voor alle opvoeders die inzien dat ook zij feilbaar zijn en daar actief iets aan willen doen.
De ‘Effectiviteitscursussen’ volgens Gordon worden al ruim 30 jaar in Nederland gegeven, en zijn al meerdere malen op hun effecten geëvalueerd.

Meer informatie over de Gordon-methode en de NET vindt u op www.gordontraining.nl

Terug