De kinderopvang staat onder druk, Er is weinig financiële armslag, toch blijven de verwachtingen van ouders hoog en heeft de kinderopvang een grote verantwoordelijkheid naar ouders en kinderen. Kinderdagverblijven en BSO’s die zich onderscheiden door kwaliteit te bieden, hebben dan zeker een streepje voor.

Bureau Levenswerken biedt hoogwaardige trainingen, die de pedagogisch medewerkers ondersteunen in hun werk. Respectvol grenzen stellen, professioneel en invoelend omgaan met ouders, zijn enkele van de vaardigheden die de pm-ers in deze trainingen leren. De trainingen worden enthousiast ontvangen door het werkveld en zijn zeer betaalbaar.

Bureau Levenswerken verzorgt deze trainingen, workshops en ouderavonden in de kinderopvang, maar ook op scholen en andere organisaties die met kinderen en/of jongeren werken. De trainingen en workshops worden in principe in-company gegeven.

De trainingen zijn interactief en afwisselend, er worden diverse werkvormen gebruikt en sluiten aan bij de behoefte, ervaringen en de belevingswereld van de cursisten. Voor aanvang van de training vindt een voorbespreking plaats, waarin o.a. de trainingsbehoefte van de organisatie en de cursisten wordt besproken, zodat het geleerde altijd praktisch toepasbaar is.

Bureau Levenswerken verzorgt trainingen en workshops over de volgende onderwerpen:

Mocht u behoefte hebben aan een training over een onderwerp dat hier niet genoemd is of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op. In overleg zijn bovengenoemde trainingen ook op maat te maken of als workshop of thema-avond te geven.

Terug