Integratieve kindertherapie is ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar door de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. De therapie richt zich op de “binnenwereld“ van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de “buitenwereld”, zoals school, vriendjes en vriendinnetjes.

Door middel van Integratieve Kindertherapie leren kinderen onder meer:
  • verantwoordelijkheid nemen;
  • zichzelf accepteren en waarderen;
  • keuzes maken;
  • gevoelens uiten;
  • zelfbeheersing;
  • bewustwording;
  • begrip hebben voor zichzelf en anderen;
  • gebruik maken van eigen hulpbronnen en creativiteit.

De therapie wordt integratief genoemd omdat de klacht vanuit verschillende invalshoeken wordt geanalyseerd. Ik ga na hoe de balans is tussen draaglast en draagkracht van het kind ten aanzien van de klacht, of er lichamelijke problemen zijn. Ik kijk of het gezinssysteem een rol in de klacht speelt en of er sprake is van onverwerkte gebeurtenissen in het verleden. Ook kan de klacht veroorzaakt worden door inadequaat gedrag van het kind.

Hier vanuit gaande wordt er een op maat gemaakt behandelingsplan voor het kind geformuleerd. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat het kind centraal blijft staan en niet hoeft te voldoen aan de visie of een methodiek van de therapeut.

Hoe ik werk

De therapie start met een intakegesprek zonder het kind, liefst met beide ouders of verzorgers. In dit gesprek vertelt u uw ervaringen met uw kind.

Tijdens de eerste vijf sessies onderzoek ik de klacht die uw kind ervaart en de mogelijkheden die het heeft om met de klacht om te gaan. Na vijf sessies met uw kind vindt een oudergesprek plaats waarin het behandelplan wordt besproken. In volgende oudergesprekken bespreken we de ervaringen na aanleiding van de therapie. Ook bespreken we hoe u het proces van het kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen.

Kinderen hebben zelf een groot aandeel in de therapie. Ze worden geactiveerd en gestimuleerd om een actieve positie in te nemen en zoveel mogelijk zelf het probleem aan te pakken.

In de praktijk zoek ik samen met het kind naar de juiste vorm van communicatie en sluit door middel van onder meer visualisaties en rollenspellen aan bij de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs laat ik het kind ervaren wat er aan de hand is en ondersteun ik het kind in het vinden van passende oplossingen. Kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten zoals Sandplay, verkleden, knutselen, tekenen, schilderen, bouwen met lego, spelen met auto’s, poppen, knuffels, boksen, zwaardvechten, spelletjes doen en nog veel meer.
Er zijn kinderen die alleen willen praten, en dat kan natuurlijk ook. Het kind bepaalt wat we gaan doen.